TRAFNOŚĆ SĄDÓW

Najważniejszy cechą sądów jest ich trafność, yli dokładność, z jaką sąd odwzorowuje rzeczywisty stan rzeczy. Badania poświęcone trafności sądów medycznych, pedagogicznych ekonomicznych są dość pesymistyczne. Wynika z nich, że przedstawione oceny sa rzadko trafne. Co więcej, badania te obalają wiele mitów, które powstały w tej dziedzinie, tak na przykład okazało się, że wbrew po­wszechnemu przekonaniu poprawność sądów limcznych (np. diagnoz) nie zależy od do­świadczenia zawodowego lekarza ani od ilości informacji, które on posiada. Ludzie o długim stażu pracy równie często formułują nietrafne sądy jak ci, którzy niedawno rozpoczęli dzia­łalność zawodową. Te zaskakujące wnioski wskazują, że obiegowe opinie o czynnikach decydujących o krytycznym myśleniu są często błędne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)