TOWARY GIEŁDOWE

Towary giełdowe, o sezonowym charakterze produkcji, nawet przy założeniu stałych kosztów wytwarzania są sprzedawane po wyższych cenach w okresie przed zbiorami. Jest to głównie skutkiem narastania kosztów składowania, które zresztą nie są trudne do ustalenia. Dzięki rozwojowi techniki składowania i pojemności Składów na świecie można określić i przewidzieć wzrost poziomu ceny na towar sezonowy w poszczególnych okresach. Koszty transportu odnoszące się do towarów sezono­wych będących przedmiotem obrotu giełdowego wpływają na różnicę ceny takiego towaru na rynkach pierwotnych i cen­tralnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)