TOWAR SPRZEDAWANY DALEJ

Dostawca sprzedaje swój towar po jednolitej cenie w każdym punkcie kraju sam organizuje przewóz. Ponosi więc straty, gdy sprzedaż jest dokonywana dalej niż odległość między, miejscem produkcji a miejscem uznanym za punkt bazowy, a zyskujergdy miejsce dostawy znajduje się bliżej punktu bazowego. Przy stosowaniu takiej zasady ustalania cen, w przeciwieństwie do systemu przedstawionego wyżej, nie ma podziału rynku między głów­nymi konkurentami opartego na zasadzie geograficznej, wystę-, puje natomiast wzajemne przenikanie; System taki jest stoso­wany wówczas, gdy konkurujące ze sobą wielkie firmy znaj­dują się w stosunkowo bliskiej odległości od siebie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)