TEORIA INKUBACJI

Po fazie inkubacji zachodzi zjawisko olśnie­nia będące wynikiem myślenia, z którego czło­wiek nie zdaje sobie sprawy. Po iluminacji następuje faza weryfikacji polegająca na em­pirycznym sprawdzeniu wartości pomysłu. W rzeczywistym procesie rozwiązywania proble­mów fazy te mogą się wielokrotnie powtarzać. Pracując nad bardzo złożonymi projektami badawczymi uczony może doznać wielu ol­śnień. Ciekawe byłoby stwierdzenie, ile ilumi­nacji wystąpiło w trakcie odkrywania struktu­ry DNA. Nie jestem w staniie odpowiedzieć na to pytanie. Teoria inkubacji, z pewnością zgodna ze zdrowym rozsądkiem, ma pewne wady; przede wszystkim brak jest wystarczających dowodów empirycznych, które by ją potwierdzały.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!