TEORIA A METODYKA WYCHOWANIA

Występuje odwrotna zależność między tymi wielkościami: im bardziej ogólne jest dane twierdzenie, tym większy zakres jego zastosowalności, ale jednocześnie tym uboż­sze jest ono w treść instruktywną, czyli mówi mniej dokładnie o tym, jak należy postępować. Stanowi ono zawsze pewną idealizację, abstrahującą od warunków, w których znajdzie konkretne zastosowanie.Praktykowi w działaniu potrzebne jest zarówno ogólne zrozu­mienie procesów i mechanizmów rządzących wychowaniem, jak znajomość konkretnych technik i wzorów wychowawczego działania. Dlatego w obrębie nauki o wychowaniu dąży się nie tylko do poznania ogólnych prawidłowości charakteryzujących je­go przebieg, lecz także do wypracowania szczegółowych dyrektyw  prakseoiogicznych mówiących o tym, w jaki sposób organizowa i realizować procesy wychowawcze. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!