SZYBKA I ZNACZNA REAKCJA

Możliwa jest również szybka i dość znaczna reakcja cenowa na giełdzie w odniesieniu do niestrategicznych surowców będących’ przedmiotem obrotu na niej. Ma to miejsce wtedy, gdy dany fakt odnosi się bezpo­średnio do kraju, w którym produkuje się lub zużywa poważną ilość danego surowca. Pewien wpływ, nawet względnie długotrwały, na poziom cen na giełdzie danego towaru lub grupy towarów może mieć sto­pień zorganizowania obrotu. Zorganizowanie obrotu surowcem giełdowym w skali międzypaństwowej może doprowadzić nawet do pewnej deformacji rynku giełdowego. Odnosi się to do towa­rów, co do których zawarto międzynarodowe porozumienia (np. Międzynarodowa Umowa Cukrownicza).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)