SZTUKA KRYTYCZNEGO MYŚLENIA

Umiejętność krytycznego myślenia odgrywa w nauce większą rolę, niż się na ogół sądzi. Dzięki niej uczony zdolny jest obiektywnie ocenić oryginalność i użyteczność hipotez oraz ! teorii naukowych; umie odróżnić prace znaczą­ce od prac wtórnych. Co więcej, krytyka do­tychczasowego stanu wiedzy z reguły rozpoczyma proces myślenia twórczego; surowa* ocena aktualnego paradygmatu, dostrzeżenie i anomalii i sprzeczności, które on zawiera, rodzi nowe problemy badawcze, stymuluje czynność poszukiwania nie znanych rozwiązań, j Można by powiedzieć, że myślenie krytyczne jest pierwszym etapem na krętej drodze, która I prowadzi do odkryć naukowych. Uczony, który j nie przeszedł intensywnego treningu w umie- i jętności formułowania sądów krytycznych, j który nie odróżnia prac oryginalnych i war­tościowych od dzieł wtórnych i amatorskich, będzie miał znaczne trudności w pracy naukowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!