Szkoła a opieka i troska o dziecko

Szkoła jest placówką, której obowiązkiem jest zapewnić dziecku profesjonalną opiekę i troskę. Niestety XXI wiek oscyluje dość często w przeciwnym kierunku. Coraz więcej słyszy się o wykorzystaniach seksualnych oraz o prześladowaniach w szkołach. Niezbędne zatem jest rozmawianie ze swoim dzieckiem o tego typu problemach. Coraz niższy wiek dziewcząt, które podejmują się aktu seksualnego powoduje, że wielu chłopców szkoły zmusza je do tego. Poza tym wówczas młode uczennice tracą szacunek do siebie i świata. Innym problemem szkolnym są powszechne prześladowana uczniów, którzy w jakiś sposób różnią się od innych. Najczęściej w takich przypadkach chodzi o osoby z nadwagą, które są wyśmiewane i poniżane. Szkoła ma zapewniać równe szanse każdemu dziecku. Niema tam mowy o faworyzowaniu. Niestety nie każda placówka szkolna dokładnie przystosowuje i przestrzega tych zasad. Niestety sami nauczyciele czują się bezkarni poniżając uczniów przy całej klasie. Właśnie z takich powodów niezbędne jest kontrolowanie stanu emocjonalnego dziecka przez rodziców.