SYSTEM CEN PUNKTÓW BAZOWYCH

W rezultacie, jeżeli nawet jeden tylko raz eksporter nie dostarczyłby swojego towaru na czas, odbiorca taki mógłby nie zdecydować się na ponowne ryzyko zakupu za granicą.   System cen punktów bazowych różni się nieco od przedsta­wionego wyżej. Podobieństwo polega na tym, że główni konku­renci i w tym przypadku ustalają cenę wyjściową opierając się na takich samych zasadach. W cenę końcową są jednak wkalku- . lowane koszty przewozu do określonego miejsca znajdującego się w pewnej odległości od miejsca produkcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)