ŚWIAT KRYMINALNEGO SPISKU

Autor publikacji o książce „Zaraza… , P. Likoudis, pisze: „Gdyby Ameryka była wolnym i demokratycznym krajem, z niezależną prasą i wydawnictwami, książka pani Williamson wywróciłaby do góry nogami reżim Clintona, Światowy Bank, Międzynarodowy Fundusz Monetarny, jak też cały świat kryminalnego spisku, który przeniknął do nowoczesnych korporacji”.Książka ujawnia imiennie szereg osób, nazywając je „piratami międzynar­odowych finansów, przez które kontrolują nasze życie”. Na pierwszym miejs­cu autorka wymienia Jonatana Hay, który przebywał w Moskwie (1992-1997) jako generalny dyrektor Harvardzkiego Instytutu do Spraw Rozwoju Międzynarodowego. To właśnie „J. Hay(jak w Polsce Balcerowicz), stosując strategię i plany opracowane przez grupę bankierów i inwestorów, zatwierd­zone przez Departament Skarbu USA, doprowadził do całkowitego upadku ist­niejącej ekonomii w Rosji. Obcy kapitał przejął przemysł i małe zakłady pro­dukcyjne”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)