STYLE RYZYKOWANIA

Chociaż decyzje ludzi zależą przede wszyst­kim od struktury sytuacji ryzykownej, to jed­nak pewną rolę odgrywa również osobowość człowieka. Takie cechy jednostki, jak odwaga, ambicja, agresywność, poziom lęku czy zdol­ności, mogą determinować indywidualne style ryzyka w trakcie rozwiązywania problemów naukowych. Dość prawdopodobna jest hipoteza, że im bardziej są one złożone, tym większą rolę w procesie ich wyjaśniania odgrywa oso­bowość. Zgodnie z tym takie czynniki, jak po­trzeba osiągnięć, lęk czy niezależność myślenia, częściej sterują decyzjami człowieka w sytua­cjach proaktywnych niż w sytuacjach reak­tywnych. W trudnych nowatorskich i oryginal­nych problemach, w których poziom ryzyka jest wysoki, cechy osobowości odgrywają * prawdopodobnie szczególną rolę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)