STRATEGIA ALTERNATYWNA

Strategia alternatywna również nie dopusz­cza kompensacji zalet i wad. Jednak w prze­ciwieństwie od strategii koniunkcyjnej sąd krytyczny nie tyle zależy od wszystkich cech, ile od atrybutów najsilniejszych. Można by powiedzieć, że uczony akceptujący strategię koniunkcyjną preferuje prace wszechstronnie dobre; uczony zaś, który wybrał strategię al­ternatywną, życzliwie ocenia dzieła jednostron­nie wybitne. Przedstawiłem trzy najprostsze strategie formułowania sądów krytycznych. Strategie te polegają na wyodrębnieniu kryteriów i odpo­wiedniej ich integracji. W ostatnich latach psychologowie i naukoznawcy wykryli bardziej złożone strategie, które są holistyczne i które dopuszczają interakcję między kryteriami. Najczęściej nazywa się je strategiami konfigu­racyjnymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)