STOSUNKI INTERPERSONALNE

Stosunki interpersonalne bywają formalne bądź nieformalne. Pierwsze z nich są bardziej widoczne. Uczeni są pracownikami uniwersy­tetów, instytutów i zakładów, w których coraz częściej podejmują pracę zespołową; samotny poszukiwacz prawdy stał się obecnie anonimo­wym członkiem zespołu. Zjawisko to jest szczególnie dostrzegalne w naukach przyrodniczych i eksperymentalnych. Poza kontaktami formalnymi ooraz większą rolę zaczynają od­grywać kontakty nieoficjalne, niezinstytucjonalizowane. Powszechnym zjawiskiem stała aię wymiana publikacji, zapraszanie na seminaria i wykłady do innych krajów.Pewnym fenomenem w nauce jest to, iż często wszyscy uczeni świata zajmujący się jakimś wąskim problemem znają się osobiście i tworzą prawdziwie międzynarodową wspólno­tę. Od wielu lat na przykład prowadzą bada­nia poświęcone deskryptywnej teorii decyzji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)