STOSOWANE W NAUCE STRATEGIE

Uważam, że rzadziej stosuje się w nauce strategię alternatywną, zgodnie z którą na­leży generować opinie pozytywne wtedy, gdy co najmniej jedna cecha kryterialna prze­kroczy wartość progową. W zasadzie wytwo­rom naukowym stawia się bardziej wszech­stronne wymagania. Nie znaczy to, że strategia ta nie odgrywa żadnej roli w działalności ba­dawczej. Czasem naukowiec — należący do kategorii pionierów — formułuje następujące opinie: „Projekt badawczy jest interesujący, ponieważ zawiera nowatorskie hipotezy”. O takim sądzie decyduje najsilniejsza strona pro­jektu. Opinia ta nie uległaby zmianie nawet wtedy, gdyby okazało się, że projekt ten jest zbyt kosztowny, ma małą wartość praktyczną itp. Naukowiec wydając taką opinię stosuje strategię alternatywną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)