ŚRODEK PRZEKSZTAŁCENIA ŚWIATA

Nauka jest zatem środkiem przekształcania świata i moderni­zacji człowieka. Podzielam pogląd Kahna, że wraz z rozwojem cywilizacji wiedza naukowa posiadać będzie coraz większe znaczenie w kształtowaniu osobowości i stosunków mię­dzyludzkich. „Gra z naturą i organizacją” zamieni się w „grę z samym sobą i z innymi ludźmi”.Po okresie entuzjazmu wobec nauki zaczęły się odzywać głosy krytyki, zwątpienia i zawo­du. Przytaczano dowody świadczące o tym, że nauka nie spełnia oczekiwań, że nie umie ona rozwiązywać problemów współczesnego czło­wieka, że jej wartość instrumentalna nie jest zbyt wielka. Wbrew zapowiedziom nie udało się jeszcze przeprowadzić kontrolowanych re­akcji termojądrowych, które radykalnie zmie­niłyby sytuację energetyczną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)