SŁABSZY PARTNER

Wynika to głównie z pro­cesu dekolonizacyjnego, którego efektem jest wzrost ingerencji młodych państw w dziedzinę produkcji i obrotu towarami ma­sowymi wytwarzanymi ,w tych państwach. Słabszy dawniej partner staje się obecnie równorzędnym wobec zrzeszenia kup­ców działających w byłych metropoliach. Wpływa to zarówno na poziom cen eksportowych, jak i na zmianę niekorzystnych dla dostawców innych warunków zawartych w kontraktach ty­powych. Jest to jednak proces bardzo powolny.  Do maszyn i urządzeń zaliczamy w niniejszej pracy środki inwestycyjne, kompletne obiekty przemysłowe oraz środki transportowe służące do celów zarobkowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)