SEZONOWOŚĆ TOWARÓW

W pierwszym przypadku wpływ ten wyrazi się dopiero w dłu­gim okresie (wyczerpywanie się złóż i przystępowanie do eks­ploatacji trudniej dostępnych lub odwrotnie — znajdowanie nowych złóż). W obu przypadkach od momentu określenia mo­żliwości do momentu jej urzeczywistnienia upływa okres przy­najmniej kilku lat. Inaczej ma się rzecz z towarami giełdowymi sezonowymi. Na Wielkość zbiorów mają bowiem każdorazowo wpływ czynniki niezależne od człowieka i działające w stosunkowo krótkim okresie.  W rezultacie na wysokość ceny takiego towaru może mieć wpływ nie tylko aktualna, ale również przewidywana sy­tuacja meteorologiczna (prognozy długookresowe).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)