SAMA ZNAJOMOŚĆ METODYKI JEST NIE WYSTARCZAJĄCA

Znajomość samej metodyki jest tutaj niewystarczająca. Teoria i metodyka wychowania stanowią więc jedną zin­tegrowaną całość — zresztą nie tylko w tym sensie, że dopiero łącznie stanowią podstawę efektywnej i racjonalnej działalności wychowawczej, lecz także w tym znaczeniu, że poszukiwania me­todyczne wypływają zawsze z określonych przesłanek, których dostarcza ogólna teoria wychowania. Metodyki wychowania nie są zatem odrębnymi dyscyplinami pedagogicznymi, lecz wchodzą W skład jednej ogólniejszej teoretycznej nauki o wychowaniu. Powiedzieliśmy już, że teoria wychowania wraz z metodyką wychowania jest dyscypliną praktyczną. Oznacza to, że wypraco­wują one sposoby działania wychowawczego umożliwiające realizacie z góry założonych i akceptowanych celów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!