RYZYKOWNA SYTUACJA

Sytuacji ryzykowna, którą opisałem, jest ekstremalnie prosta. Problemy decyzyjne wy­stępujące w życiu są bardziej skomplikowane; często nie można określić numerycznie ani wielkości sukcesu, ani wielkości niepowodze­nia; brak jest również informacji niezbędnych do oceny prawdopodobieństwa subiektywnego. Fakt ten bardzo utrudnia ustalenie poziomu ryzyka danej alternatywy. Trudno jest od­powiedzieć na pytanie, czy bardziej ryzy­kował W. Tell, który strzela z łuku w jabłko znajdujące się na głowie jego syna, czy też współczesny mu alchemik, który przepro­wadzał wyjątkowo niebezpieczne ekspery­menty. Mimo iż sytuacja ryzykowna, którą omówi­łem, jest prostsza i lepiej określona, to jednak odwzoruje ona zasadniczą strukturę sytuacji realnych, które występują w różnych dziedzinach działalności człowieka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)