RYZYKOWNA DECYZJA

Jednak dobra decyzja ryzykowna aj nie zaw­sze pozwala osiągnąć cel. Po jej podjęciu nau­kowiec może osiągnąć bądź wynik dobry, czyli otrzymać 100 jednostek, bądź wynik zły, czyli stracić 20 jednostek. (Podobnie jest z alterna­tywą a2). Zatem należy odróżnić dobrą i złą i decyzję od dobrego i złego wyniku.1W sytuacji badawczej, w której bierze się pod uwagę to rozróżnienie d w której nauko­wiec jest oceniany za podjęcie dobrej (złej) decyzji, a nie za osiągnięcie dobrego (złego) wyniku, będzie on prawdopodobnie wybierał optymalną alternatywę au w której ryzyko jest bardzo opłacalne.Przeciwnie, w instytucji, w której ocena pra­cownika zależy od wyniku decyzji, w której jest on karany za osiągnięcie złego wyniku, wybierze on prawdopodobnie alternatywę a2, ponieważ jest ona prawie nieryzykowna i wy­jątkowo rzadko prowadzi do niekorzystnego wyniku; zresztą niepowodzenie to jest mini­malne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)