RYZYKO CZY PRZECIĘTNOŚĆ

Ryzyko jest nieodłączną cechą ludzkiego myślenia i działania; występuje ono w więk­szości sytuacji administracyjnych, ekonomicz­nych czy naukowych. Styka się z nim zarówno dyrektor fabryki, który podejmuje decyzję o   uruchomieniu nowej produkcji przemysło­wej, jak i uczony prowadzący oryginalne ba­dania laboratoryjne. Umiejętność zachowania się w sytuacjach ryzykownych, umiejętność wyboru działań odważnych w dużym stopniu decyduje o osiągnięciach człowieka. Organi­zacje gospodarcze czy naukowe, które kształ­tują u swoich członków awersję dio ryzyka, które uniemożliwiają im podejmowanie jakich­kolwiek śmielszych poczynań, nie mogą ocze­kiwać niczego poza przeciętnością. Opłacalne ryzyko jest jednym z warunków osiągnięcia intelektualnych wyżyn.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)