RÓŻNE KONSEKWENCJE

Brak konsensyjności sądów wywołuje różne konsekwencje poznawcze i społeczne. Z jednej strony niezgodność ocen dotyczących nowych kierunków badań czy nowych odkryć wpływa często pozytywnie na rozwój życia naukowego; wywołuje dyskusje i polemiki; stymuluje po­szukiwanie nowych rozwiązań itp. Bez kon­frontacji poglądów i rzeczowych sporów życie naukowe zamiera i rozwój określonej dyscypli­ny badań staje się iluzją. Z drugiej strony jed­nak całkowita sprzeczność ocen krytycznych może utrudniać prowadzenie racjonalnej poli­tyki naukowej, może wywołać w środowisku niebezpieczne napięcia i konflikty interperso­nalne. Opracowano projekt badawczy, który przez jednego eksperta został oceniony jako wybitny, drugi zaś ekspert poddał go druzgo­cącej krytyce. Jaką decyzję o projekcie tym można podjąć po otrzymaniu takich sprzecz­nych informacji?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)