RODZAJ STRATEGII

Po ustaleniu kryteriów, w sposób analitycz­ny lub intuicyjny, naukowiec bada, czy dany artykuł lub monografia posiadają pożądane cechy („zalety”); jeśli krytyk należy do kate­gorii pionierów, interesować go będzie przede wszystkim oryginalność dzieła. Cechy pracy naukowej, które odpowiadają kryteriom, bę­dziemy nazywać cechami kryterialnymi. Po określeniu wartości tych cech, po usta­leniu, jakie zalety i wady posiada dzieło, nau­kowiec musi dokonać ich integracji i sformułować sąd ogólny. Chciałbym opisać kilka strategii tworzenia ocen krytycznych.Strategia kompensacyjna, zwana również strategią liniową, polega na sumowa­niu cech kryterialnych pracy (na dodawaniu ; jej zalet i wad). Najczęściej przedstawia się ją | formalnie za pomocą funkcji sądzenia

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!