REPREZENTOWANY POPYT

Jeżeli popyt reprezentowany przez nabywców jest mniejszy niż ilość towaru będącego przedmiotem aukcji, często trudno jest’osiągnąć nawet cenę minimalną. Może się wtedy okazać konieczne porozumienie między eksporterem a aukcjonatorem co do ewentualnego dalszego obniżenia ceny. Aukcjonator działa w interesie eksportera; sam eksporter nie może się włączyć w czasie trwania sprzedaży. Przelewa on wszystkie swoje uprawnienia co do sprzedaży na aukcjonatora. W porozumieniu z aukcjonatorem może on jedynie wyznaczyć cenę minimalną, po której zgadza się sprzedać poszczególne partie towaru lub też ustala średnią cenę sprzedaży pozostawiając aukcjonatorowi inicjatjnyę co do wysokości cen . osiągniętych za poszczególne partie towaru dostarczonego na aukcję.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)