REAKCJA CEN

Reakcja cen giełdowych na zmiany sytuacji politycznej jest w obecnym stanie rozwoju cywilizacji bardzo szybka. Wynika to z istnienia bezpośrednich kontaktów dalekopisowych między giełdami znajdującymi się we wszystkich punktach świata oraz dobrych kontaktów każdej giełdy ze światem zewnętrznym (telefony, radio i inne środki łączności). Duży i stale wzrastający wpływ władzy wykonaw­czej we wszystkich krajach świata powoduje, że poszczególne decyzje gospodarcze mogą być wykonywane stosunkowo szybko. W rezultacie, nawet zmiana na szczeblu ministra w istotnych dla życia gospodarczego i politycznego kraju dziedzinach może wiązać się zarówno ze zmianą koncepcji gospodarczych i w re­zultacie przyczynić się do protegowania jednych gałęzi kosztem innych, jak też z rozwojem stosunków politycznych i gospodar­czych z jedną grupą krajów kosztem innej grupy, z czego z kolei wynikną odpowiednie zmiany w polityce handlowej i w obro­tach z zagranicą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)