PRZEWIDZIANE STOSOWANIE KAR

Musi ona przewidy­wać stosowanie w takich przypadkach kar na tyle wysokich, ażeby tego rodzaju działalność się nie opłacała. Inna, niż przedstawiona wyżej, jest sytuacja eksportera do­starczającego towary masowe na rynek kraju, w którym są one wytwarzane w wystarczającej ilości. Jego szanse sprzedaży za­leżą wtedy w dużym stopniu od sytuacji-konkurencyjnej na tym rynku i od przyjętych na nim zasad ustalania cen. W wa­runkach dużej konkurencji i stosunkowo wysokich kosztów transportu z kraju eksportu do kraju importu eksporter niś ma zazwyczaj szans na wywóz towaru, jeżeli towar ten nie jest na tyle zróżnicowany w stosunku do produktów krajowych, że za­spokaja inne potrzeby niż produkty konkurencyjne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)