PRZEDSTAWIONE CZYNNIKI

Te dwa przedstawione wyżej .czynniki powodujące, że cena na maszyny eksportowane przez nieznanego eksportera musi być faktycznie niższa, niż to wynika z jego kalkulacji eksporto­wej, stanowią pewnego rodzaju paradoks cenowy. Cena ma­szyny sprzedawanej przez takiego eksportera jest bowiem niższa od ceny osiąganej przez jego konkurentów bardziej znanych na rynkach obcych,-wbrew wysokości kosztów produkcji oraz kosztów marketingu ponoszonych przez niego na tych rynkach. Do­piero udoskonalenie procesu technologicznego produkcji, osią­gnięcie odpowiednich „wskaźników nowoczesności” oraz pro­wadzenie odpowiedniej działalności reklamowej, „public re- , lations”, a w warunkach kraju socjalistycznego również propa­gandy gospodarcze j za granicą,’ pozwalają eksporterowi tych maszyn osiągać za nie ceny’faktycznie takie, jak ceny nomi­nalne, wynikające z jego kalkulacji dewizowej, a nawet od nich wyższe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)