PRZEDMIOT WIELU BADAŃ

W ostatnich latach ryzyko stało się przed­miotem wielu badań psychologicznych, ekono­micznych i socjologicznych. Chociaż wyniki ich nie układają się jeszcze w zwarty system, to jednak już obecnie pozwalają przewidzieć, wy­jaśnić i kontrolować niektóre zachowania się ludzi w prostych sytuacjach ryzykownych i dzięki nim można wykazać, że wiele potocz­nych twierdzeń o ryzyku jest wątpliwych.Celem tego rozdziału jest omówienie struk­tury ryzyka, które występuje w badaniach naukowych. Mimo ważności problemu jest on rzadko podejmowany przez uczonych. Często rozważania o ryzyku w nauce ograniczają się do sformułowania kilku ogólnikowych i try­wialnych tez. W rozdziale tym spróbuję — ma podstawie danych empirycznych zgromadzo­nych głównie przez psychologów — skonstruo­wać szereg hipotez o ryzyku, które występują w nauce.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)