PRZEDMIOT OBROTU GIEŁDOWEGO

Nie może być przedmiotem obrotu giełdowego towar łatwo psujący się lub taki, który zmienia swoje cechy jakościowe w stosun­kowo krótkim czasie. Jeszcze inna istotna cecha towaru gieł­dowego — to trudność ustalania (niepewność) wielkości podaży i popytu na niego.Rozwój techniki umożliwia ustalenie pewnych wspólnych stałych cech towaru, które nie były możliwe do ustalenia przed kilkudziesięciu laty. W rezultacie liczba towarów standaryzo­wanych ulega zwiększeniu i kiedy spełniają one inne warunki wymagane od towarów giełdowych, wchodzą do obrotu giełdo­wego. Do towarów, które nie były przedmiotem obrotu giełdo­wego jeszcze przed II wojną światową, należą skóry surowe oraz wełna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!