PRODUCENT TOWARU GIEŁDOWEGO

Producent to­waru giełdowego, nie widząc możliwości zbytu, może sprzedać w danym momencie swój produkt znacznie poniżej kosztów wytwarzania. W następnym okresie zmniejszy wielkość produk­cji albo obniży jej koszty. Wyjątkowe są przypadki wzrostu produkcji i eksportu mimo spadku cen. Ma to miejsce jedynie w warunkach monokultury eksportowej.    Istotnym czynnikiem o charakterze zmiennym wpływającym ‚ na wysokość ceny giełdowej jest aktualna i przewidywana wielkość podaży danego towaru i popytu nań. Składają .’się na to elementy strukturalne i koniunkturalne. Do strukturalnych zaliczymy rozwój produkcji substytutów oraz czynniki o cha­rakterze naturalnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)