PROCES ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Proces rozwiązywania problemów nie zaw­sze kończy się sukcesem. Przyczyną wielu nie­powodzeń jest wybór fałszywego kierunku po­szukiwań. Osoba, która próbuje układać zapał­ki na płaszczyźnie czy budować liniowe mode­le DNA, nigdy nie dokona odkrycia. Dane wskazują, że uczeni o dużej giętkości intelektu umieją porzucać błędne drogi, którymi począt­kowo kroczyli. Trój etapowy proces rozwiązywania proble­mów, który opisałem, jest typowym procesem heurystycznym. System heurystyk, takich jak formułowanie drzewa podcełów, decyduje o wyborze kierunku i selektywności poszuki­wań. Minie zapewne wiele dziesiątków lat, zanim będziemy mogli dokładnie opisać proces twórczy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!