PRAWO RZĄDU DO EMISJI I KONTROLOWANIA PIENIĘDZY

Dwumiesięcznik „MICHAEL” (październik-grudzień 2005) zamieścił omówienie pracy R. Gładkowskiego pt. „O pieniądzu i lichwiarzach”, która to praca wskazuje na lichwę (pożyczki na niesprawiedliwy procent) jako na główne źródło zła, jakie gnębi narody w naszych czasach. Poniżej podajemy ważniejsze treści tej publikacji, które ukazują przejęcie przez talmudycznych bankierów emisji pieniędzy i użycia ich do zniewolenia i wyniszczania całych narodów.Emisja (tworzenie, produkcja) pieniędzy jest tworzeniem siły nabywczej. Inaczej mówiąc, przy pomocy pieniądza zarówno nabywamy potrzebne nam dobra jak też wykonywane są różne prace dla dobra społecznego jak i dla dobra poszczególnych ludzi. Ludzie jako społeczność działają poprzez własny rząd. I dlatego jedynie rząd powinien być uprawniony do emisji i kontrolowania pieniędzy. Wybór właściwych osób do rządu, który będzie dbał o dobro naro­du, jest sprawą najwyższej rangi w życiu narodu i państwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)