PRAWDA O SYTUACJI NA ŚWIECIE

Ostatnie słowa Johna Perkins świadczą, że jest on świadomy prawdy o sytuacji na świecie. Mógł on tylko ujawnić i ujawnił mechanizmy zbrod­niczego działania, które dokonuje się pod etykietką Ameryki. Ale to nie Ameryka, nie zachłanność Amerykanów stoi za plecami niszczenia narodów. Od przejęcia produkcji dolarów w 1913 roku przez kilka prywatnych banków, Ameryka jest pod okupacją talmudystów, którzy przeznaczyli dla niej ważną rolę w tworzeniu światowego kołchozu. W ich planach Ameryka jako kraj też przeznaczona jest do zniszczenia, jak większość krajów na świecie, co udoku­mentował amerykański patriota, dr James Wardner, w swej pracy pt. „The Planned Destruction of America” (Planowe zniszczenie Ameryłd).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)