PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE

Z uwag powyższych wynika, żatem metodyka jest zawsze opisem zalecanej technologii wychowawczego działania dostosowanego do realiów pracy danej instytucji oświatowo-wychowawczej. Prak­tyczne wykorzystanie technologii ma w założeniu zapewnić reali­zację przyjętych z góry celów wychowania. Technologia taka nie może być jednak ujmowana w sposób ciasny i schematyczny. Proces wychowania niesie bowiem z sobą tak olbrzymie bogactwo różnorodnych sytuacji, ze sztywne trzymanie się wąskich dyrek­tyw musiałoby prowadzić do wielu niepowodzeń. Dlatego też w praktyce przy realizacji tych dyrektyw trzeba stale korygować ich stosowanie przez uwzględnienie reguł ogólnych. Dostarcza ich teoria wychowania. Wynika stąd konieczność znajomości i stoso­wania ogólnej wiedzy o wychowaniu w praktycznej działalności wychowawczej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!