POZYTYWNA ROLA

Bardziej pozytywną rolę w nauce odgrywa­ją konflikty poznawcze, tafcie jak spory o war­tość danej hipotezy czy teoria. Bez nich nauka zaczyna więdnąć. To, oo mnie niepokoi, to fakt, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło za­chwianie proporcji między konfliktami po­znawczymi i konfliktami motywacyjnymi. Co­raz rzadziej prowadzi się w nauce spory mery­toryczne, których celem jest poznanie prawdy, a coraz częściej powstają napięcia na tle włas­nych interesów i dążeń. Szczególnie rzadkie są dyskusje interdyscyplinarne. Taka zmiana pro­porcji nie wróży niczego dohrego.Wśród ludzi nauki — podobnie jak w każdej grupie zawodowej — ważne znaczenie posiada umiejętność rozsądnego rozstrzygania sporów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)