POZIOM FUNKCJONOWANIA

Na tym poziomie funkcjonują wyższe ssaki. Szympans, którego umieszczono w klatce umie połącayć ze sobą dwa kije, aby zdobyć za ich pomocą banana znajdującego sdę na zewnątrz. Drugi poziom zwany myśleniem abstrakcyjnym jest charakterystyczny tylko dla ludzi. Dzięki rozwojowi abstrakcyjnego myślenia, dzięki umiejętności operowania ogól­nymi pojęciami człowiek stworzył naukę technikę. Nie można wykluczyć możliwości, że myślenie ludzkie nie osiągnęło jeszcze najwyższego poziomu rozwoju. Być może, w przy­szłości zrodzą się jakieś formy myślenia poza- językowego, nieliniowego; być może, zwiększy się pojemność pamięci świeżej i człowiek zdol­ny będzie szybciej i adekwatniej przetwarzać informacje. Takie przewidywania, ostrożnie formułowane przez niektórych autorów, wy­dają się fantastyczne. Historia uczy nas jed­nak, że czasem rzeczy nieprawdopodobne stają się realne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)