POWSTANIE ODCHYLEŃ

Jeżeli więc kraj, którego dane sta­tystyczne są podstawą wymienionej analizy, jest pod wzglę­dem gospodarczym i technicznym (co zazwyczaj idzie w parze) bardziej zaawansowany, sprzedawane przez jego eksporterów maszyny są najprawdopodobniej przeciętnie lżejsze niż w kraju, którego eksporter zamierza wykorzystać te dane do swojej ana­lizy cenowej. Uzyskuje on równocześnie wyższą cenę za kilo­gram wagi. maszyny;niż eksporter, maszyny cięższej, mniej no­woczesnej. Zastosowanie statystycznej ceny kilograma maszyny zagranicznej do kilograma maszyny własnej prowadzi więc do podniesienia ceny tej ostatniej.Te wszystkie, czynniki prowadzą do powstawania odchyleń, które nie wykazują na ogół nawet tendencji cen eksportowych – w danej dziedzinie wywozu w kraju sporządzającym statystykę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)