POTENCJAŁ NABYWCZY RYNKU

Ponadto na dywersyfikację geograficzną cen eksportowych tego rodzaju towaru wpływają: wskaźnik geograficzny oraz tzw. potencjał nabywczy rynku. Jeżeli chodzi o wskaźnik geogra­ficzny, to jego wpływ na cenę ustaliliśmy już wyżej, natomiast potencjału nabywczego rynku nie da się dokładnie sprecyzować, gdyż w zasadzie każda dostawa towarów masowych jest stosun­kowo duża. Problem polega więc jedynie na stopniu jej zwielo­krotnienia. Jeżeli eksporter przez dłuższy czas sprzedaje na da­nym rynku stosunkowo dużą ilość towaru, zależy mu na utrzy­maniu tego rynku. W rezultacie udziela on większych opustów cenowych, nazywanych rabatami klientowskimi, które mogą być również przyznawane niejako automatycznie nowym na­bywcom na danym rynku, bowiem nieudzielenie ich może unie­możliwić im dalszą sprzedaż tego towaru, ponieważ ceny towa­rów są zazwyczaj znane ostatecznym odbiorcom.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)