POSZUKIWANIE REALIZACJI CELÓW WYCHOWAWCZYCH

Teoria wychowania, którą się tutaj zajmiemy, w swych po­szukiwaniach sposobów realizacji celów wychowawczych wycho­dzi z marksistowskich założeń metodologicznych dotyczących po­znawania świata i budowania wiedzy naukowej oraz z założeń ideologii socjalistycznej odnoszących się do celów wychowania. Z tych względów możemy powiedzieć, iż przedmiotem niniejszego wykładu będzie marksistowska teoria wychowania socjalistycz­nego. Jest to nauka, która stosując metodologię marksistowską bada; jak realizować cele wychowania wyprowadzone z socjali­stycznej ideologii społecznej.  Twierdzenia mówiące o tym, jak realizować założone cele wy­chowania, mogą być formułowane z różnym stopniem ogólności. Z tego względu różna jest też ich wartość informacyjna oraz przydatność praktyczna. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!