POSZUKIWANIE JASNOŚCI

Nauka, podobnie jak każda inna dziedzina ludzkiej aktywności, wymaga jasnych kryte­riów ocen i racjonalnych metod formułowania sądów krytycznych. Bez takich kryteriów traci ona obiektywizm i zaczyna rozwijać się po omacku. W historii nauki można znaleźć wiele przykładów wskazujących na to, że zachwianie kryteriów i nieobiektywna, zjadliwa krytyka powodowały spustoszenie. J. Waterston już w roku 1845 — a więc wiele lat przed -Joulem i Maxwellem — opracował podstawy moleku­larnej teorii gazów. Gdy recenzent Towarzy­stwa Królewskiego stwierdził, że rozprawa Wa- terstona jest zbiorem nonsensów, jej twórca porzucił dalsze badania i zajął się czymś in­nym. Nauka straciła jednego ze swoich pionie­rów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)