POSZCZEGÓLNE WARUNKI

Z reguły jednak poszczególne gatunki jednego rodzaju towaru wytwa­rzane są w jednym kraju i w tej sytuacji nawet brak ograniczeń importowych nie sprzyja eksportowi na taki rynek. Inaczej ma się rzecz, gdy na rynku, który traktujemy jako potencjalny rynek zbytu, działa kilka wielkich firm dążących do maksymalizacji zysku i współistniejących na zasadach nie-, konkurowania’ ze sobą (niekoniecznie ,na zasadach umownych). Firmy takie stosują najczęściej (chodzi o towary masowe, w któ­rych cenie duży udział mają koszty przewozu) jedną z dwu me­tod ustalania cen sprzedaży:, metodę tzw. ceny strefowej lub metodę ceny .punktów bazowych. Przyjrzyjmy się tym ..meto­dom i możliwościom wykorzystania ich dla ustalania ceny przez eksportera.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)