PODSTAWOWE TOWARY

W okresie po zbiorach wzrost masy przewożonych towarów tego rodzaju wpływa również na wzrost wysokości stawek frachtowych odnoszących się do towarów giełdowych, których produkcja ma charakter ciągły. Do podstawowych towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego, których cena ulega zmianie w wyniku narastania kosztów ich składowania, zaliczamy zboża, bawełnę, cukier, kakao, kawę, oleje roślinne. Poziom przeciętnych kosztów pro­dukcji, koszty składowania i koszty transportu wyznaczają w pewnym stopniu dolną granicę cen towarów giełdowych. Nie znaczy to, że nie jest ona nigdy przekraczana.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)