PODEJMOWANIE RYZYKA

Styl podejmowania ryzyka P polega na tym, j że uczony przede wszystkim zwraca uwagę ma i szansę sukcesu i niepowodzenia, czyli na p(x) i p(y). Bardziej interesuje go możliwość osiągnięcia celu niż jego wartość. Równiej w tym stylu można wyróżnić dwa warianty. W pierwszym uczony stara się zma­ksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu p(x), chce często osiągać sukcesy, i to nawet wtedy, gdy wartość ich jesrt nikła. O wyborze tego wariantu mogą decydować takie cechy, jak potrzeba autonomii i niezależności.Drugi wariant stylu P polega na tym, że naukowiec próbuje zminimalizować prawdopo­dobieństwo niepowodzenia p(y); chce on rzad­ko doznawać frustracji, jednocześnie mniej go interesuje wielkość niepowodzenia. Zgodnie z tym woli alternatywę, która czasem pro­wadzi do dużej straty, niż tę, która często powioduje małą przegraną. Dążenie do zmini­malizowania szansy niepowodzenia jest trudne do wytłumaczenia. Być może, chodzi tu o uniknięcie zbyt częstych frustracji i rozcza­rowań.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)