PIERWOTNY CZŁOWIEK

Czy pierwotny człowiek, który z trudem produkował prymitywne narzędzia, zdawał sobie sprawę, że jego następcy stworzą wyższą matematykę? Rozwój nowych bardziej zaawansowanych form myślenia może radykal­nie zmienić strukturę nauki. Obraz świata, który z takim trudem zbudowaliśmy, może okazać się nieadekwatny.Wreszcie przemiany w nauce mogą być rów­nież konsekwencją przeobrażeń społecznych.Nie jest wykluczone, że preferencje ludzi przy­szłości będą całkowicie inne niż preferencje obecnej generacji. Być może, że stracą oni zainteresowanie pewnymi rodzajami badań, tak jak kiedyś nasi poprzednicy przestali zaj­mować się alchemią. Wymogi życia społeczne­go, zagrożenia cywilizacyjne decydować będą o działaniu uczonych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)