PEWNA POPULARNOŚĆ

W ostatnich latach pewną popularność — zwłaszcza wśród psychologów — zdobyła sobie hipoteza wyjaśniająca zjawisko olśnienia bez odwoływania się do nieświadomej pracy móz­gu. Zgodnie z aafią zjawisko to jest możliwe dzięki nowemu spojrzeniu na problem, dzięki przełamaniu błędnych nastawień i wyborowi nowego kierunku poszukiwań. Wy­maga to szczegółowych wyjaśnień. W procesie myślenia ważną rolę odgrywa pamięć. Uczeni wykryli dwa rodzaje pamięci. Pierwsza z nich, zwana pamięcią trwałą (log-term )i jest magazynem informacji, z których człowiek maże korzystać w trakcie rozwiązy­wania problemów. Ważniejszą rolę odgrywa jednak pamięć świeża (short-term memory), zwana również pamięcią operacyjną.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!