PAMIĘĆ JEST PRZESTRZENIĄ

Pamięć ta jest przestrzenią, w której zachodzi proces myślenia. Wat to więc dokładniej poz- nać jej strukturę. Od czasu, gdy Miller prze­prowadził swój słynny eksperyment nad ma­giczną liczbą 7 ±2, wiadomo, że pojemność pamięci świeżej jest ograniczona; można w niej jednocześnie utrzymywać około siedmiu symboli (elementarnych informacji). W dłuż­szym czasie — dzięki eliminacji pewnych sym­boli z pamięci i wprowadzaniu nowych      człowiek może przetworzyć ogromna liczbę danych. Jak przebiega proces myślenia? W pamięci świeżej zawsze musi znajdować się cel lub — w trudniejszych problemach — drzewo pod- celów; bez niego osoba nie wiedziałaby, do czego zmierza. Takim podoelem w badaniach Watsona iCricka było na przykład poszukiwa­nie szczegółowej struktury spirali DNA.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!