OSIĄGNIĘCIE PODCELU

Osiągnięcie tego podcelu było znacznym krokiem naprzód, ale me rozwiązywało zagadnienia. Dalej należało ustalić, czy łańcuchy łączą się ze sobą za po­mocą wiązań wodorowych, czy też za pomocą oddziaływań jonowych. Rodziło się pytanie, jakie są odległości między parami: adenina— tymina i gwanina—cytozyna? Jak następuje replikacja DNA? Kolejne odpowiadanie na te coraz bardziej szczegółowe pytania pozwoliło w końcu dokonać odkrycia.Na etapie trzecim ludzie formułują osta­teczne rozwiązanie. Watson i Crick zbudowali przestrzenny model podwójnej spi­rali i opisali go w artykułach naukowych. Był to milowy krok w rozwoju „paradygmatu nu­kleinowego” w biologii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!