OPRÓCZ WYNIKÓW

Oprócz wyników, kalkulacji dewizowej stosuje się dla usta­lenia ceny wyjściowej maszyn i urządzeń w handlu zagranicz­nym kraju-socjalistycznego pewne dodatkowe wskaźniki. .Na­leżą do nich głównie informacje uzyskane na podstawie zagra­nicznych statystyk eksportowych i ofert konkurencyjnych. PierWszy sposób uzyskiwania odpowiednich informacji polega na wybraniu danych zawartych w statystykach eksportowych krajów obcych,’w których wyszczególnia się dokładnie rodzaje maszyn eksportowych oraz ich wartość ‚i wagę. Następnie, w wyniku zastosowania średniej ważonej ustala się, jaka-jest przeciętna cena W danej walucie jednego kilograma danego rodzaju maszyn eksportowanych z danego kraju.” Informacja taka nie może oczywiście stanowić podstawy do ustalenia wyjściowej ceny eksportowej maszyny’sprzedawanej przez konkretnegó eksportera.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)