OPRÓCZ WYMIENIONYCH CZYNNIKÓW

Oprócz wymienionych czynników na cenę towaru giełdowego może wpływać w przeciągu krótkiego czasu, w dniu działania giełdy, czynnik spekulacyjny, tzw. gra na zwyżkę (hossa) lub gra na zniżkę (bessa), prowadzone przez zainteresowaną grupę członków giełdy i/lub maklerów. Jak ustaliliśmy wyżej, giełda posiada ścisły kontakt ze światem zewnętrznym. Wahania ce­nowe na niej wynikają w dużej mierze z informacji posiada­nych przez nabywców i sprzedawców o czynnikach decydują­cych o popycie i podaży danego towaru. Takich informacji,.które mogą mieć wpływ na cenę danego towaru, jest bardzo dużo — istnieje więc pewne prawdopodobieństwo, że ktoś posiada lepsze informacje o dokonanych faktach politycznych lub gospodar­czych, lub takich, które dopiero będą miały miejsce w najbliż­szej przyszłości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)