OLŚNIENIE

Jest rzeczą interesującą, że w oceanie nie­pewnych i hipotetycznych twierdzeń o twór­czości naukowej znajduje się teza, która nie budzi żadnych wątpliwości. Nikt nie kwestio­nuje, że w procesie rozwiązywania problemów występuje zjawisko olśnienia (iluminacji). W biografiach i autobiografiach uczonych znajdu­je się wiele stronic poświęcanych temu zjawis­ku. Tak pisał o nim Poincare: „Właśnie w tym czasie opuściłem Caen, gdzie wówczas mieszka­łem, aby wziąć udział w wycieczce geologicz- nej, zorganizowanej przez szkołę górniczą. Perypetie podróży pozwoliły mi zapomnieć moich pracach matematycznych. Po przyjeż- dzie do Ooutances wsiedliśmy do omnibusu, aby pojechać do innego miejsca.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!